Lermaterial

Är lera verkligen ett konkurrenskraftigt byggmaterial inom modernt byggande?

 
Lera är ett av människans äldsta byggmaterial och har använts över hela världen i årtusenden. Även i Sverige har vi en gammal tradition av att bygga med lera, främst i form av lerputs inomhus och av murning av lufttorkad lersten med lerbruk.

Man kanske skulle kunna tro att det vore lite ”bakåtsträvande” att använda ett så gammaldags och enkelt material i ett modernt hus, men faktum är att den obrända leran har unika egenskaper som invändigt ytskikt eller som murade innerväggar. Leran är nämligen hygroskopisk, vilket innebär att den kan uppta och avge fukt. Detta jämnar ut fuktbalansen inomhus. Lerans tyngd medför även att den fungerar utmärkt som temperaturutjämnare mellan dag och natt. Många vittnar därför om att hus med lerputsade innerväggar har ett mycket behagligt inomhusklimat. Soliga dagar drar man nytta av den instrålande värmen som lagras i den tunga leran. En bra kombination är en tung lerstomme invändigt och en tjock isolering utanpå.