VentilationFör att säkerställa tillförseln av ren och frisk luft inomhus är det viktigt att byta filter i ventilationsaggregatet när det är nersmutsat.
fr. 590 kr
Få frisk luft i huset och återvinn upp till mer än 80 % av värmen i ventilationsluften med denna enkla teknik.
28.900 kr
Tyst ventilation utan el! Vinddrivna ventilatorer för förstärkning av självdragsventilationen.
2.995 kr