SolatubeRiktigt dagsljus i fönsterlösa rum! Med hjälp av världens mest reflekterande material för ljustunnlar förvandlar Solatube svårbelysta och ofta bortglömda rum djupt in i huset till fantastiska utrymmen där ett klart och naturligt dagsljus flödar.
fr. 600 kr