Erbjudanden!Slamfärg röd och svart. Miljövänliga pigment och en svart slamfärg som verkligen gör skäl för namnet!
fr. 408 kr fr. 480 kr
Vattenmantlingen innebär att värmen från elden inte bara strålar ut i rummet utan att den även ger ca 70 % av sin energi till en vattenslinga som är kopplad till ackumulatortanken. Perfekt att kombinera med solfångare för den som önskar!
24.900 kr 40.300 kr