Erbjudanden!Fortsatt superpris på linisolering! Förnyelsebart naturmaterial med lika bra värmeisoleringsförmåga som andra moderna isoleringsmaterial och mycket bra ljudisoleringsförmåga.
fr. 631 kr
Vattenmantlingen innebär att värmen från elden inte bara strålar ut i rummet utan att den även ger ca 70 % av sin energi till en vattenslinga som är kopplad till ackumulatortanken. Perfekt att kombinera med solfångare för den som önskar!
30.000 kr 40.300 kr