Erbjudanden!Vattenmantlingen innebär att värmen från elden inte bara strålar ut i rummet utan att den även ger ca 70 % av sin energi till en vattenslinga som är kopplad till ackumulatortanken. Perfekt att kombinera med solfångare för den som önskar!
24.900 kr 40.300 kr