Den här sidan använder så kallade cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda sidan accepterar du att cookies används - Läs mer - Ok

Lerbruk Grov

Denna produkt levereras hem till dig med DHL-hemleverans.

I lager
Så lågt som 179,00 kr

Denna färdigblandade lerputs används inomhus på underlag som t.ex. timmerväggar, lecasten, vassmattor på träpanel och andra liknande underlag lämpliga för putsning. Den fungerar både som grov- och ytputs, men det är lättare att få ett bra resultat med Lerputs fin som ytputs. Lerputs universal kan även användas som murbruk och endast vatten behöver tillsättas. Den färdiga ytan utgör ett bra underlag för målning med diffusionsöppna färger som t.ex. äggoljetempera eller lerfärg. När putsen är blöt går den även att bearbeta på olika sätt för att skapa vackra levande väggytor.

Produktspecifikation

  • Innehåll: Lera, sand & vasshack. Kornstorlek max 2-3 mm.
  • Ursprung: Sverige
  • Densitet: 1,600 kg / m3 (0.73 W / mK, μ 5/10)
  • Förpackning: 20 kg i säck & 1 000 kg i storsäck
  • Lagringstid: Obegränsad vid skydd mot fukt
  • Täckförmåga vid 10 mm putstjocklek: 20 kg. ca 2 m2 & 1000 kg ca. 60 m2

Jämförelsepris

Jämförelsepriserna är exklusive frakt.

  • 1000 kg = 4,10 kr/kg
  • 20 kg = 8,95 kr/kg

Leveranser

Småsäckarna levereras med hemleverans på pall. Sändningen aviseras i förväg och lastas av på planfast mark med palldragare. OBS. vid köp av storsäck så krävs lossning med traktor eller liknade då dessa är för tunga för manuell lossning.

Monteringsanvisning:

Putsen blandas i frifalls- (vanlig betongblandare) eller tvångsblandare under tillsättande av 10-15 % vatten. Mindre mängder kan utan problem blandas för hand eller med handhållen sk betongvisp. Om det är önskvärt ur estetisk synvinkel kan hackad halm tillsättas för att få en ännu mer levande yta.

Innan putsning av hela ytan sker bör en tillräckligt stor provyta putsas för att kontrollera underlagets lämplighet. Lerputs fäster mekaniskt mot underlaget som måste vara rent och dammfritt och tillräckligt ojämnt/rufft. Ytan ska vara torr men en förvätning bör göras för att binda eventuellt damm. Putslagret appliceras med en spackel eller avjämningsmurslev.

Lämplig lagertjocklek är mellan 8-25 mm och putsens fuktighet anpassas beroende på lagrets tjocklek. Använd en blomspruta eller stänk vatten med en grov pensel på den putsade ytan för att lättare eftersläta den med spackeln.

Den färdigblandade putsen kan sparas ganska länge om den övertäcks för att undvika uttorkning. Den färdiga putsytan torkar under goda förhållanden ungefär 1 mm per dygn. Tillse att god ventilation finns i rummet, exempelvis genom att ha helt öppna fönster och dörrar och eventuellt fläktar. Applicera ej vid minusgrader. Vid bristfällig uttorkning kan i vissa fall små vita prickar av mögel uppträda, framförallt då hackad halm tillsatts. I så fall bör man öka uttorkningen med antingen avfuktare, fläktar eller liknande. Räkna med att torksprickor kan uppstå vid tjockt pålagda lager. Ett eventuellt andra lager läggs på först när ytan är helt torr.

Mer information
Färg Nej
Tjocklek Nej
Nyans Nej