Den här sidan använder så kallade cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda sidan accepterar du att cookies används - Läs mer - Ok

Lerputs Fin

Naturmaterialet lera är enkelt och roligt att arbeta med, kan du spackla så kan du lerputsa!

Denna produkt levereras hem till dig med DHL-hemleverans.

I lager
Så lågt som 395,00 kr

Denna färdigblandade lerputs används inomhus för att ytputsa lerskivor eller andra sugande putsytor, företrädesvis Lerputs universal. Endast vatten tillsätts. Den färdiga ytan utgör ett bra underlag för målning med diffusionsöppna färger som t.ex. äggoljetempera eller lerfärg. När putsen är blöt går den även att bearbeta på olika sätt för att skapa vackra levande väggytor.  

  • Innehåll: Lera, sand. Kornstorlek max 1 mm.
  • Ursprung: Polen/Tyskland
  • Densitet: 1,600 kg / m3 (0.73 W / mK, μ 5/10)
  • Förpackning: 20 kg i hink & storsäck 1000 kg (ger ca 600 l. puts)
  • Lagringstid: Obegränsad vid skydd mot fukt 
  • Täckförmåga vid 3 mm putstjocklek: 20 kg hink ca 7 m2 & storsäck ca 200 kvm.

OBS. vid köp av storsäck så krävs lossning med traktor eller liknade.

Monteringsanvisning:

Putsen blandas i frifalls- (vanlig betongblandare) eller tvångsblandare under tillsättande av 10-15 % vatten. Mindre mängder kan utan problem blandas för hand eller med handhållen sk betongvisp. Om det är önskvärt ur estetisk synvinkel kan hackad halm tillsättas för att få en ännu mer levande yta.  

Innan putsning av hela ytan sker bör en tillräckligt stor provyta putsas för att kontrollera underlagets lämplighet. Lerputs fäster mekaniskt mot underlaget som måste vara rent och dammfritt och tillräckligt ojämnt/rufft. Ytan ska vara torr men en förvätning bör göras för att binda eventuellt damm. Putslagret appliceras med en bredspackel eller avjämningsmurslev.

Lämplig lagertjocklek är mellan 2-8 mm och putsens fuktighet anpassas beroende på lagrets tjocklek. Använd en blomspruta eller stänk vatten med en grov pensel på den putsade ytan för att lättare eftersläta den med spackeln. Det är enkelt att slutavjämna putsen med t ex en stor rödfärgspensel eller mjuk borste som blöts i vatten.

Den färdigblandade putsen kan sparas ganska länge om den övertäcks för att undvika uttorkning. Den färdiga putsytan torkar under goda förhållanden ungefär 1 mm per dygn. Tillse att god ventilation finns i rummet, exempelvis genom att ha helt öppna fönster och dörrar och eventuellt fläktar. Applicera ej vid minusgrader. Ett eventuellt andra lager läggs på först när ytan är helt torr.  

Mer information
Färg Nej
Tjocklek Nej
Nyans Nej